Stadium bermain lagu, sorakan, tepukan | Muat turun kesan bunyi .mp3.