Seruan, keterlibatan orang ramai di dalam rumah | Muat turun kesan bunyi .mp3.